KHL  Kunstacademie Haarlem Leiden voor je volgende stap!

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN

Lesjaar 19/20 = 16 sept. 2019 t/m 18 mei 2020

Academiebord   -    Werkpresentatie 1e en 2e jaar    |   Terug    |

Wat wordt er van je verwacht bij de eerste 'tussenbespreking' in januari?

Aan je werkpresentatie wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed.

We volstaan hier met een korte impressie.


Het komende lesblok 'idee-ontwikkeling' is een belangrijk voorproefje van wat er van je verwacht wordt in de eindfase van de opleiding, namelijk: idee-ontwikkeling in je beeldende werk inclusief een presentatie in januari. Die presentatie houdt in dat je na breed onderzoek (= divergeren) je toespitst op een duidelijke keuze in je werk (= consolideren).


Dit lijkt misschien heftig, vooral omdat je nog niet echt getraind bent in technieken, maar het is een spel en het gaat natuurlijk nog niet om een eindexamennivau. We ondersteunen je proces met wekelijkse lessen en opdrachten en een excursie. Zo ervaar je als beginner meteen waar de opleiding later naar toe zal gaan.


De opdracht voor de presentatie is simpel: laat zien hoever je gekomen bent met de ontwikkeling van een idee in je werk. Het gaat bij deze eerste bespreking dus uitsluitend om werk dat het gevolg is van het eerste lesblok op do.av. of vr.mo.


Hoe en wat precies? Dat bespreken en beslissen we met elkaar in de loop van het lesblok.


Zie meer in het algemeen onze Opleidingshandleiding en het Examenreglement.