Up (parent) Up (parent)

Wat verwacht je als student . . .

Wat verwacht je als student van een kunstacademie

en wat verwacht een kunstacademie  van jou? Deze

vragen gelden niet alleen voor onze vakopleiding

maar ook voor de cursussen en voor de workshops.


Toen ik zelf aan de Rietveld begon had ik niet een

volledig beeld van de vakken die ik zou krijgen. Ik

vermoedde les te krijgen in o.a. compositie, vorm,

kleur, materialen en technieken. Dat achter die

dingen iets veel groters schuilging begreep ik toen

de lessen begonnen. Wat direct opviel was dat niets

op een presenteerblaadje werd aangedragen: in de

kunst moet je zelf de motor zijn. Logisch natuurlijk,

maar ik had dat nooit zó sterk meegemaakt in

andere opleidingen.

 

Docenten van kunstacademies zijn niet in de eerste

plaats ‘leraren’ maar kunstenaars. Dit soort docen-

ten staat garant voor inspiratie maar soms ook voor

onbegrijpelijke lessen, onbegrijpelijk althans voor

nieuwkomers. In de beginfase begrepen wij als

studenten vooral het volgende. Als wij dachten

goed werk te leveren, dan was het juist slecht en

omgekeerd. Die formule was zo betrouwbaar dat

we zo nu en dan bewust ‘lelijk’ werk maakten om

te scoren bij de beoordelingen.

 

Als ik kort aangeef wat wij van jou verwachten,

geeft dat ook een indicatie van hetgeen jij van óns

kunt verwachten. Hoofddoel van al onze lessen is

‘zelfstandigheid, verdieping, kunstzinnige kwaliteit

en samenhang in je werk’. Zo opgesomd niet meer

dan een mond vol woorden, maar de wereld er

achter is groot en veeleisend. In die wereld heb je

één ding nodig boven al het andere en dat is: een

creatieve mentaliteit.

 

Creativiteit is weliswaar gebaat bij bepaalde

vaardigheden die je hebt of aanleert, maar veel meer

dan dat is creativiteit een mentaliteit, een houding,

een levenshouding. Hieraan kan ik een lijstje van

trefwoorden koppelen, waarvan je er ’n aantal bij

jezelf zult herkennen. Hoe meer je herkent, hoe

beter: durf, risico, nieuwsgierigheid, vertrouwen,

openheid, reflectie, spontaniteit, flexibiliteit,

androgyniteit, onvoorspelbaarheid, naïviteit, chaos,

ordelijkheid, geduld, ongeduld, loslaten, doorbijten.

Het is maar een greep in willekeurige volgorde,

hoewel durf voorop staat. Het lijstje bevat enkele

tegenstellingen, waarvan het een niet zonder het

ander kan. Zo is het niet voldoende om alleen

chaotisch te zijn of alleen ordelijk. In beide situaties

kom je niet tot interessant werk. Het gaat erom dat

je beide aankunt en vaak tegelijkertijd.

 

Het hebben van creatieve vermogens ergens diep

in jezelf is niet heel bijzonder. Het zijn gewone

menselijke eigenschappen. Apart is misschien een

mix van tegenstellingen, maar bijzonder wordt het

pas als je je creativiteit effectief op de voorgrond

kunt zetten en deze niet laat verdringen door bijvoor-

beeld de angst om af te gaan.


Ik denk dat je de weg vindt in deze website en in

onze academie. Met vragen of opmerkingen ben je

welkom via onze email.

 

Pieter Berkhout           Terug naar Vakopleiding

Aanmelden

X