KHL Kunstacademie Haarlem Leiden

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN

Lesjaar 21/22 = 13 sept. 2021 t/m 20 mei 2022

Aanmelden  -  Reglementen   |   Terug

.

Voor een goede gang van zaken binnen de academie hanteren wij naast

de algemene voorwaarden de volgende reglementen en handleidingen.


Corona Protocol (pdf)


Privacy Reglement & WhatsApp Reglement (pdf)


Opleidingshandleiding en examenreglement (pdf)


Handleiding voor docenten (pdf)


Klachtenprocedure (pdf)