KHL Kunstacademie Haarlem Leiden

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN

Lesjaar 21/22 = 13 sept. 2021 t/m 20 mei 2022

De Nachtwacht - Rembrandt van Rijn

Lesmateriaal  -  Syllabus perspectief bijlage - Nachtwacht   |   Terug   |   Meer lesmateriaal op het academiebord

afbeelding wordt geladen

De Nachtwacht - Rembrandt van Rijn

De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh


Rembrandt schilderde dit schuttersstuk waarschijnlijk van 1639 tot 1642. De prijs was 1600,- gulden.

De lichteffecten en dynamiek zijn ongekend voor die tijd. Schuttersstukken waren veelal stijf. Door verkleuring van het vernis werd het schilderij donkerder en kreeg het de bijnaam Nachtwacht. Hoewel Rembrandt in zijn tijd zeer succesvol was, is zijn naam pas echt gegroeid door promotie in de 19e eeuw.


De Nachtwacht meet tegenwoordig 4,37 bij 3,63 meter. Van de oorspronkelijke grootte van ca. 5 bij 3,87 meter zijn repen afgesneden toen het stuk in 1715 verhuisde van de Amsterdamse Kloveniersdoelen naar het stadhuis op de Dam.


Sinds de opening van het Rijksmuseum in 1885 is de Nachtwacht daar geplaatst in bruikleen van de gemeente Amsterdam. Het kreeg zijn eigen Nachtwachtzaal in 1906. Het schilderij is meerdere malen tijdelijk verplaatst. Tijdens de tweede wereldoorlog is het in opgerolde staat verstopt, o.a. in een bunker bij Castricum en in de mergelgrotten van de Sint Pietersberg.

terug naar de syllabus perspectief