KHL Kunstacademie Haarlem Leiden

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN

Lesjaar 20/21 = 14 sept. 2020 t/m 20 mei 2021Docenten   -   Elske Berkhout   |   Terug


.

Module Wokeness & Cancle Culture & The Ars Worlds


Deze nieuwe module is een pilot voor de vakopleiding.

Vanuit eclecticisme gaan we dieper in op interesse voor ontwikkelingen

buiten onze eigen bubble. Wat betekenen bijvoorbeeld, heel praktisch gezien,

hedendaagse sociale ontwikkelingen voor jou als hedendaags kunstenaar?

Ga je méé met generatie Z of zet je misschien je hakken in het zand. Je bent

gewapend als je weet wat er speelt.


Er zijn veranderingen zichtbaar in de kunstwereld, bijvoorbeeld in de

documenta volgend jaar in Kassel. En er wordt gezegd, dat waardevrijheid

voor zowel wetenschap als kunst onhoudbaar wordt, als het al ooit heeft

bestaan. We koppelen praktische opdrachten aan actuele voorbeelden.


Les 1 Inleiding + opdracht

Les 2 Hoe autonoom kan je zijn

Les 3 Jouw positie in de kunstwereld

Les 4 Werkpresentatie van de eindopdracht

Elske Berkhout

Kunstsociologie


Lessen

Gastmodules vakop-

leiding op het gebied van kunst en maatschappij


Elske is docent bij KHL sinds 2021.

Zij is afgestudeerd aan

de Vrije Universiteit in Amsterdam.


Zij heeft een jarenlange ervaring als docent en

Manager Onderwijs

& Onderzoek, Domein Creative Business bij Hogeschool Inholland


“Het zijn niet de socio-

logen die zeggen hoe

kunst moet zijn, nee zij

onderzoeken wie dat wèl

zeggen en wie de feite-

ljike macht hebben om

in onze samenleving te bepalen wat kunst is”.
.