KHL Kunstacademie Haarlem Leiden

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN

Lesjaar 21/22 = 13 sept. 2021 t/m 20 mei 2022

Lesmateriaal  -  Syllabi  -  Syllabus creativiteit   |   Terug   |   Meer lesmateriaal plaatsen wij op het academiebord

de syllabus creativiteit is in voorbereiding

c r e a t i v i t e i t

1. kunst en creativiteit

2. wat is creativiteit

3. presteren en excelleren

4. kenmerken van

4. creatieve personen

5. hersenhelften

6. flow

7. gunstige omstandigheden

8. rondleiding met voorbeelden

9. het testen van creativiteit

10. opdracht en toets

11. literatuur en websites

syllabus door Pieter Berkhout  © 2006 Kunstacademies Haarlem en Leiden

meer syllabi